Workings Entry for No. 800006

TauntonWTTOrigin
Loco(s)DateArrDepHeadcodeDepRouteConsistNotes
800006, 800016 30th Jan 2018 07:30 1A09 07:12 Taunton - London Paddington
800006, 800016 30th Jan 2018 07:22 3A09 05:30 Stoke Gifford - Taunton Empty Coaching Stock
800006, 800016 26th Jan 2018 06:51 3A09 05:30 Stoke Gifford - Taunton Empty Coaching Stock
800016, 800006 26th Jan 2018 07:11 1A09 07:12 Taunton - London Paddington
800016, 800006 24th Jan 2018 21:27 1A37 21:27 Taunton - London Paddington Held at Taunton to work 1A37
800016, 800006 24th Jan 2018 19:22 1C22 16:30 London Paddington - Taunton Held at Taunton to work 1A37
800006, 800016 23rd Jan 2018 20:34 1C24 17:30 London Paddington - Taunton
800006, 800016 23rd Jan 2018 21:27 1A37 21:27 Taunton - London Paddington
800016, 800006 10th Jan 2018 19:34 1C22 16:30 London Paddington - Taunton
800006, 800016 10th Jan 2018 19:37 5C22 19:37 Taunton - Stoke Gifford Empty Coaching Stock
800016, 800006 9th Jan 2018 20:32 1C24 17:30 London Paddington - Taunton
800006, 800016 9th Jan 2018 21:27 1A37 21:27 Taunton - London Paddington
800006, 800015 22nd Dec 2017 20:23 1C24 17:30 London Paddington - Taunton
800015, 800006 22nd Dec 2017 21:27 1A37 21:27 Taunton - London Paddington
800011, 800006 15th Oct 2017 18:55 5X43 17:43 Taunton - Stoke Gifford via Newbury IEP Test Run
800011, 800006 15th Oct 2017 18:41 5X42 15:54 Stoke Gifford - Taunton IEP Test Run
800006, 800011 14th Oct 2017 18:55 5X43 17:43 Taunton - Stoke Gifford IEP Test Run
800011, 800006 14th Oct 2017 17:32 5X42 15:54 Stoke Gifford - Taunton IEP Test Run
800006 8th Sep 2017 17:41 17:42 5X31 17:26 Tiverton Loop - London Paddington IEP Test Run
800006 8th Sep 2017 16:42 16:43 5X30 14:03 London Paddington - Tiverton Loop IEP Test Run
800005, 800006 7th Sep 2017 16:38 16:39 5X30 14:03 London Paddington - Tiverton Loop IEP Test Run
800006, 800005 7th Sep 2017 17:41 17:43 5X31 17:26 Tiverton Loop - London Paddington IEP Test Run
800006, 800005 4th Aug 2017 PASS 22:51 5X90 21:31 Stoke Gifford - Plymouth IEP Test Run
800005, 800006 4th Aug 2017 PASS 02:09 5X92 02:42 Plymouth - Stoke Gifford IEP Test Run