Workings Entry for Wednesday 2nd January 2008

 

TauntonWTTOrigin
Loco(s)ArrDepHeadcodeDepRouteConsistNotes
43XXX & 43002 1C24 17:30 London Paddington - Taunton
43002 & 43XXX 21:30 1A37 21:30 Taunton - London PaddingtonBack to Month Select