Workings Entry for 6W55

TauntonWTTOrigin
Loco(s)DateArrDepHeadcodeDepRouteConsistNotes
66037 29th Aug 2018 06:05 06:07 6W55 04:20 Saltash - Westbury Engineers - Autoballasters
66037 28th Aug 2018 PASS 18:24 6W55 17:13 Westbury - Saltash Engineers - Autoballasters
66060 23rd Mar 2018 01:19 01:55 6W55 22:47 (Thu) Westbury - Somerton via Taunton Engineers
66154, 66083 13th Mar 2018 PASS 19:33 6W55 18:29 Westbury - Parkandillack Wagons: 380037 380212 380213 380211 380338 380021 380164 380165 380166 380321 Engineers - Autobllasters
66001 15th Mar 2017 PASS 11:05 6W55 04:50 Long Rock - Westbury Engineers
66001 14th Mar 2017 PASS 21:46 6W55 20:45 Westbury - Truro Engineers
66021 5th Jan 2016 PASS 05:22 6W55 05:15 Cogload Junction - Westbury via Fairwater Yard Cancelled at Fairwater Yard
66161 25th Mar 2015 PASS 03:37 6W55 0142 Pinhoe - Westbury Loaded Ballast
66066 18th Mar 2015 PASS 02:53 6W55 0008 Plymouth - Westbury Loaded Ballast
66066 17th Mar 2015 PASS 21:39 6W55 2044 Westbury - Plymouth 10 HQA Loaded Ballast
66585, 66596 10th Mar 2015 PASS 19:44 6W55 18:26 Westbury - Fowey Docks 10 HQA Engineers
66185, 66199 3rd Mar 2015 PASS 21:39 6W55 20:30 Westbury - Fairwater Yard Engineers
66199, 66185 3rd Mar 2015 PASS 21:59 6W55 21:56 Fairwater Yard - Somerton Engineers
66068 11th Feb 2015 PASS 03:24 6W55 23:34 (Tue) Exeter Riverside - Westbury via Bristol Engineers
66068 10th Feb 2015 PASS 22:23 6W55 21:21 Westbury - Exeter Riverside 10 HQA Engineers
66147 24th Sep 2014 PASS 06:00 6W55 23:53 (Tue) Par - Westbury Down Yard 10 HQA Loaded Ballast
66074 10th Sep 2014 PASS 07:29 6W55 04:27 Lostwithiel - Westbury 10 HQA Empty Ballast
66129 17th Jun 2014 PASS 21:23 6W55 20:24 Westbury - St Blazey Loaded Ballast
66206 19th Feb 2014 PASS 06:20 6W55 06:01 Cogload Jn - Fairwater Yard 10 HQA Empty Ballast
66206 19th Feb 2014 PASS 06:56 6W55 06:40 Fairwater Yard - Westbury 10 HQA Empty Ballast
66144 12th Feb 2014 02:05 02:54 6W55 22:56 (Tue) Exeter Riverside - Westbury 10 HQA Loaded Ballast
66144 11th Feb 2014 PASS 22:07 6W55 20:25 Westbury - Exeter Riverside 10 HQA Loaded Ballast